Kemas kini terbaru: June 18, 2021

Kategori

 

 

  • Arkib

  • Pengguna wordpress

  • Hebahkan

  • Ulasan Terkini

  • Langgan senarai kiriman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata sarjana,

"[S]ecara kasarnya, tidak ada teori-meta atau analisis teoretikal yang terbit dari dalam gagasan masyarakat kita sendiri selama lebih tiga dekad kewujudan pengajian komunikasi di Malaysia. Beberapa buah jabatan komunikasi telah mengambil dan membina satu perspektif yang amat behavioris dan positivis sehinggakan ia menyekat gugusan-gugusan lain dan tidak mengikitiraf bidang yang bersifat komunikasi jika ia ditempatkan dalam jabatan-jabatan lain. Mereka itu sebenarnya jumud. Itulah yang sedang terjadi pada kajian komunikasi di Malaysia seperti yang terlihat di beberapa buah universiti yangt terletak di Lembah Kelang – dan universiti-universiti tersebut diiktiraf oleh kumpulan sains sosial yang begitu dogmatik sekali sehinggakan mereka banyak mempengaruhi pemikiran sains sosial dan kajian komunikasi di lain-lain universiti baru yang memulakan program komunikasi. Apakah ini inovasi? Mengapa kita perlu begitu eksklusif sehingga buta kepada alam nyata?" - Ahmad Murad Merican, 'Sains Sosial & Mengkaji Masyarakat Sendiri'.

 


Jurnal Kesturi 2019M / 1440H 29 (1 & 2)

imej-jurnal

Jurnal Kesturi edisi 2019M/1440H, 29 (1 & 2) merangkumi empat makalah berikut :

Pembangunan Lojik di Benua Hindia dan Keberadaannya
di Malayonesia. 1-20 :
Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
_
Rekayasa Teknologi Pembuatan Perahu di Malayonesia. 22-31 :
Mohd Rohaizat bin Abdul Wahab,
_
Atur Cara Penyelidikan Tujuh Bidang Etnosains Besar
Malayonesia. 33-95 :
Shaharir bin Mohamad Zain,
_
Kincir Air Malayonesia: Satu Kajian Awal. 97-120 :
Wan Ramli bin Wan Daud,
_

[Baca teks penuh...]

Manuskrip Perubatan Melayu: Perbandingan Ringkas Dengan Sains Kini

(Slaid pembentangan)
• rekod bertulis tentang jenis penyakit, formulasi ubatan, perawatan, kesan sampingan, kaedah alternatif, dan lain-lain
• terhasil daripada keperluan dan keinginan untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan ramuan yang lebih baik, mendapatkan kesan terapeutik yang lebih baik dengan kesan sampingan yang paling kurang, sama seperti perubatan moden
• Penekanan terhadap bahan-bahan segar yang dituai dengan mengambil kira keadaan dan perubahan persekitaran

[Baca teks penuh...]

 

 

Intisari kandungan laman

Setakat ( 23 June 2021 )

« Sebelum | Halaman 1

Makalah, Pembentangan : Rekayasa Teknologi Pembuatan Perahu di Alam Melayu.

Abstrak- Kajian mengenai perahu di alam Melayu menjadi perhatian ramai penyelidik dari dalam dan luar negara. Namun kajian mengenai teknologi pembuatan masih lagi kurang dan sedikit. Kertas kerja ini cuba untuk menerangkan teknik pembuatan perahu tradisional yang telah lama dikuasai oleh tukang perahu Melayu. Dalam tinjauan di tapak pembinaan perahu, didapati teknik pembuatan ini masih lagi digunakan dalam kalangan tukang perahu Melayu pada masa kini. Teknik ini juga mengalami evolusi dalam pembuatannya selaras dengan perubahan zaman dan perkembangan dalam teknologi pertukangan kayu. Kertas kerja ini diharap dapat memberi sedikit gambaran tentang evolusi perkembangan teknologi pembuatan perahu tradisional di Alam Melayu dan sedikit sebanyak menambah korpus ilmu etnosains di Alam Melayu

[Baca teks penuh...]

Makalah, Pembentangan : Isu-Isu Perdebatan Sāmkhya-Hindu dan Yogācāra-Buddha Pada Zaman Pra-Islam Melayu

Abstrak
Makalah ini merupakan pensejarahan keilmuan pra-Islam Melayu sekitar kurun 7 -15 bahkan melewati perawalan kurun ke 17. Keberadaan karya-karya pra-Islam Melayu yang tersimpan dalam atau luar negeri hari ini menyakinkan kita bahawa kala tersebut didominasi aliran Sāmkhya-Hindu di samping mendapat tantangan daripada Yogācāra-Buddha. Perdebatan antara Sāmkhya-Hindu dengan Yogācāra-Buddha adalah berkisar pada isu-isu metafizik dan epistemologi di mana corak serta bentuk perdebatan telah dibentangkan makalah ini untuk pengikutan dan penghayatan.

[Baca teks penuh...]

Makalah, Pembentangan : Kincir Air Melayu: Satu Kajian Awal

Sawah padi yang menghasilkan padi, sumber makanan ruji di alam Melayu, memerlukan air yang banyak terutama pada waktu menanam semaian padi. Walaupun hujan turun sepanjang tahun dan cukup untuk menanam padi di alam Melayu, sawah padi yang jauh dari sungai atau yang dekat dengan sungai tetapi luas, masih memerlukan penyaloran air yang banyak dari sungai (Wan Ramli Wan Daud 1993). Petani Melayu menyelesaikan masalah pengairan ini dengan membina empangan dalam sungai daripada balak, kayu dan batu hingga setinggi 5 m untuk menakung air dan membina terusan dan pembuluh air untuk mengalirkan air sungai dari empangan ke sawah (Wan Ramli Wan Daud 1993). Jika empangan tidak cukup tinggi untuk menghantar air ke sawah yang jauh atau luas, atau aras air sungai terlalu rendah untuk empangan, petani Melayu juga membina kincir air untuk mengangkat air dari sungai ke aras tinggi yang membolehkan air disalorkan ke sawah yang jauh (Wan Ramli Wan Daud 1993).

[Baca teks penuh...]

Makalah, Pembentangan : Atur Cara Penyelidikan Tujuh Bidang Etnosains Besar Malayonesia

Abstrak
Etnosains Malayonesia ditakrifkan sebagai sains dan matematik yang lahir dalam bahasa Melayu (karya asli atau terjemahan) sejak dahulu kala hingga sekarang. Ini berbeza denan takrif etnosains Barat yang khas merujuk kepada karya sains bangsa-bangsa yang dianggap primitif atau yang tamadunnya sudah pupus atau diatasi oleh tamadun Barat terutamanya Eropah. Atur cara penyelidikan di sini membawa perisa konsep tatakaedah atur cara penyelidikan Lakatos (1970). Atur cara penyelidikan Lakatos ada penyembulan nilai baharu dalam penyelidikan yang dicirikan sebagai pembinaan teras liat penyelidikan yang dibaluti dan dipertahankan oleh pending/jalur pelindung yang dibina untuk berperanan sebagai benteng teras liat itu yang diistilahkannya sebagai heuristik negatif dan heuristik positif. Dalam penyelidikan etnosains Malayonesia dalam tujuh bidang besar yang diperkatakan di sini, teras liatnya ialah kebesarannya pada zamannya, kekuatan potensi menginikannya, persuaan nilai ilmu berkenaan dengan yang kini yang mungkin menghasilkan teori baharu. Tujuh bidang besar itu ialah mempertahankan beberapa teras liat atur cara penyelidikan dalam 1) girlon/hanro’ng/bilangan (nombor/nomor) dan dang/samkhya/angka, 2) kahria/kira-kira/hisab banah/bhaga (aritmetik pecahan), 3) hetu/nyaya/mantik (lojik/logik), 4) saktihora/ilmu nujum (astrologi), horasastera/ilmu falak/hay’ah (astronomi) dan lokawidya (kosmologi/kosmogeni), 5) sikitawidya/tdib/mujarobat (perubatan), 6) vantin/batin/ dharmasastera (kepemimpinan dan kepengurusan), dan 7) arthasastera/subhagia/iqtishad (ekonomi, perniagaan dan perdagangan). Setiap satu diperihalkan kejayaan penyelidikannya sehingga kini dan ditonjolkan juga perkara-perkara yang perlu diekskavasi lagi dan dikaitkan dengan ilmu sekininya.

[Baca teks penuh...]

Makalah, Pembentangan : Pembangunan Logik di India dan Keberadaannya di Alam Melayu

Abstrak
Kini, selepas lebih daripada 2000 tahun Logik Hindu-Buddha diasaskan di Tanah India, dan menyebar keseluruh dunia, seperti yang dapat boleh dikesan perbahasannya di Tanah Inggeris, Tanah Itali, Tanah Perancis-Belgium, Tanah Jerman, Tanah Sweden, Tanah Belanda, Tanah Austria, Tanah Rusia, Tanah China dan Tanah Jepun, kami berhasrat membincangkan penyebaran awalnya ke Tanah Melayu (Tanah Melayu yang membawa maksud tanah-tanah yang diduduki awalnya oleh Rumpun Bangsa Melayu-Polinesia/Austronesia). Kami akan berusaha menunjukkan bahawa penyebarannya ini meninggalkan kesan sekurang-kurangnya kepada istilah-istilah Nyaya/Logik yang tinggal dalam Bahasa Melayu.

[Baca teks penuh...]

Laporan : Presiden ASASI menerima Anugerah Merdeka 2016

Setinggi-tinggi tahniah kepada Presiden ASASI, iaitu YBhg. Prof. Dato’ Dr. Ir. Wan Ramli, yang telah menerima Anugerah Merdeka 2016 (Merdeka Award 2016) kerana Pencapaian Akademik Cemerlang (Outstanding Scholastic Achievement) di Dewan Filharmonik Petronas. Sebelum ini YBhg. Prof. Wan Ramli dan seorang lagi penyelidik, Prof. Dr. Siti Kartom Kamarudin telah disenaraikan dalam senarai Minda Saintifik Paling Berpengaruh Dunia 2015 oleh Thomson Reuters.

[Baca teks penuh...]

Jurnal Kesturi : Kesturi 2015M/1436H, 25 (2)

imej-jurnal

Jurnal Kesturi edisi 2015M/1436H, 25 (2) merangkumi empat makalah berikut :

1. Penggelintaran jenis perahu tradisi Malayonesia di Selangor 1-24 :
Mohamad Rohaizat bin Abdul Wahab, Nik Hasan Suhaimai Nik Abdul Rahman, dan Zuliskandar Ramli
_
2. Konsep kewustaan fungsi skalar tanpa kekangan. 26-31 :
Shaharir bin Mohamad Zain,
_
3. Model dwi-nisbah perkongsian keuntungan 33-49 :
Shar Nizam bin Sharif, Nurfadhlina binti Abdul Halim dan Saiful Hafizah binti Jaaman@Sharman,
_
4. Malay Classification of Buddhist Knowledge Revisiting VIadimir Braginsky’s Sistem of Classical Malay Literature 51-70 :
Tee Boon Chuan,
_

[Baca teks penuh...]

Jurnal Kesturi, Rencana : Kesturi 2015M/1436H Bil 25 (1)

imej-jurnal

Jurnal Kesturi edisi 2015M/1436H, 25 (1) merangkumi empat makalah berikut :

1. Unsur Matematik dalam Hikayat Hang Tuah :
Abdul Razak bin Salleh, Puteri Norsabirah bt Jamaludin & Shaharir bin Mohamad Zain
_
2. Trigonometric solutions using sine quadrant :Baharrudin bin Zainal & Mat Rofa bin Ismail
_
3. Suatu kajian kesesuaian dan penerapan tafsiran evolusi sosial dan konsep kerajaan Malayonesia di Semenanjung Tanah Melayu berdasarkan falsafah Marx-Engels :
Nasha bin Rodziadi Khaw. & Nazarudinbin Zainun
_
4. Epistemologi Malayonesia berbahasa Melayu :
Shaharir bin Mohamad Zain
_

[Baca teks penuh...]

Jurnal Kesturi : Kesturi 2014/1435H, 24 (2)

imej-jurnal

Jurnal Kesturi edisi 2014/1435H, 24 (2) merangkumi lima makalah berikut :

The Influence of Islamic Mathematics in the Malay World: A Study of Clasical Astronomical Tables :
Baharrudin bin Zainal & Mat Rofa bin Ismail
_
Model mudah bagi pelenyapan riba’ dalam sistem perbankan lazim dan Islam Kini :
Ismail Bin Mohd
_
Adakah nahu bahasa Melayu beracuan sendiri? :
Mohd Tarmizi bin Hasrah
_
Alam dalam sistem kepercayaan suku kaum Semaq Beri di Terengganu, Malaysia :
Ramlee bin Abdullah
_
Bahasa Penemu Ilmu :
Shaharir bin Mohamad Zain
_

[Baca teks penuh...]

Makalah, Pembentangan : Permasalahan epistimologi: enigma kesedaran dan kaitannya dengan kosmologi Melayu

Oleh: Azree Nazri – Kesedaran adalah halus tetapi tidak ghaib. Kehadirannya secara mudah dapat diperhalusi apabila sedang mendisriminasikan situasi gelap dan cerah. Tetapi jika diteliti, kecerahan/kegelapan yang sampai ke saraf yang berasal dari mata dan kemudian ke otak adalah tidak penting untuk fungsi kesedaran. Yang paling menghairankan, fotodiod yang sensitif cahaya juga dapat mengecam keadaan cerah dan gelap. Bilamana cahaya dipasang, meningkatkan arus didalam litar, ia menyala, dan jika lampu dipadamkan, arus didalam litar jatuh kepada kosong, ia tidak menyala. Adakah fotodiod juga sedar keadaan gelap dan cerah, sepertimana kita? kenapa fotodiod juga tidak dikatakan mempunyai satu pengalaman sedar cerah dan gelap? Mesti ada beberapa tatacara yang perlu dipenuhi sebelum aktiviti sel-sel tertentu didalam korteks visual dapat dikaitkan dengan pengalaman sedar cerah dan gelap, dimana aktiviti fotodiod tidak. Adakah alam kuantum mempengaruhi fenomena ini? Apakah hubungan kesedaran dengan kosmologi Melayu?

[Baca teks penuh...]

« Sebelum | Halaman 1