Kemas kini terbaru: April 5, 2019

Kategori

 

 

 • Arkib

 • Pengguna wordpress

 • Hebahkan

 • Ulasan Terkini

 • Langgan senarai kiriman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Kesturi

Kesturi 2015M/1436H, 25 (2)

Jurnal Kesturi edisi 2015M/1436H, 25 (2) merangkumi empat makalah berikut :

1. Penggelintaran jenis perahu tradisi Malayonesia di Selangor 1-24 :
Mohamad Rohaizat bin Abdul Wahab, Nik Hasan Suhaimai Nik Abdul Rahman, dan Zuliskandar Ramli
_
2. Konsep kewustaan fungsi skalar tanpa kekangan. 26-31 :
Shaharir bin Mohamad Zain,
_
3. Model dwi-nisbah perkongsian keuntungan 33-49 :
Shar Nizam bin Sharif, Nurfadhlina binti Abdul Halim dan Saiful Hafizah binti Jaaman@Sharman,
_
4. Malay Classification of Buddhist Knowledge Revisiting VIadimir Braginsky’s Sistem of Classical Malay Literature 51-70 :
Tee Boon Chuan,
_

[Baca teks penuh...]

Kesturi 2015M/1436H Bil 25 (1)

Jurnal Kesturi edisi 2015M/1436H, 25 (1) merangkumi empat makalah berikut :

1. Unsur Matematik dalam Hikayat Hang Tuah :
Abdul Razak bin Salleh, Puteri Norsabirah bt Jamaludin & Shaharir bin Mohamad Zain
_
2. Trigonometric solutions using sine quadrant :Baharrudin bin Zainal & Mat Rofa bin Ismail
_
3. Suatu kajian kesesuaian dan penerapan tafsiran evolusi sosial dan konsep kerajaan Malayonesia di Semenanjung Tanah Melayu berdasarkan falsafah Marx-Engels :
Nasha bin Rodziadi Khaw. & Nazarudinbin Zainun
_
4. Epistemologi Malayonesia berbahasa Melayu :
Shaharir bin Mohamad Zain
_

[Baca teks penuh...]

Kesturi 2014/1435H, 24 (2)

 

 

Jurnal Kesturi edisi 2014/1435H, 24 (2) merangkumi lima makalah berikut :

 

 

 1. The Influence of Islamic Mathematics in the Malay World: A Study of Clasical Astronomical Tables :
  Baharrudin bin Zainal & Mat Rofa bin Ismail
  _
 2. Model mudah bagi pelenyapan riba’ dalam sistem perbankan lazim dan Islam Kini :
  Ismail Bin Mohd
  _
 3. Adakah nahu bahasa Melayu beracuan sendiri? :
  Mohd Tarmizi bin Hasrah
  _
 4. Alam dalam sistem kepercayaan suku kaum Semaq Beri di Terengganu, Malaysia :
  Ramlee bin Abdullah
  _
 5. Bahasa Penemu Ilmu :
  Shaharir bin Mohamad Zain
  _

[Baca teks penuh…]

Kesturi 2006/1427H, 16(1 & 2)

 

 

 

Jurnal Kesturi edisi 2006/1427H, 16(1 & 2) merangkumi lima makalah berikut :

 

 1. Time according to Fakhr al-Din al-Razi :
  Adi Setia
  _
 2. Pengelasan Ilmu Melayu Sanskrit :
  Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
  _
 3. Pembangunan insan melalui pendekatan al-Qur’aan: Membina keyakinan muslim terhadap al-Qur’aan menerusi PASAQ :
  Mohd. Arip bin Hj Kasmo
  _
 4. Sumber tenaga alternatif mesra alam: Prospek dan masalah :
  Mohd Yusof bin Hj Othman dan Kamaruzzaman bin Sopian
  _
 5. Pendekatan baru terhadap konsep optimum kini dan beberapa konsep optimum baru :
  Shaharir bin Mohamad Zain
  _

[Baca teks penuh…]

Kesturi 2005/1427H, 15(1 & 2)

 

 

 

Jurnal Kesturi edisi 2005/1427H, 15(1 & 2) merangkumi makalah berikut :

 

 1. Ketidakummian, Kekhayalan dan Teknologi: Kegunaan Ilmu dalam Keinsafan :
  Ahmad Murad Merican
  _
 2. Trend Penulisan Kritis Semasa: Analisis Isu-Isu Utama Bangsa dan Negara :
  Awang Sariyan
  _
 3. Epistemologi dan Mantik dalam Tamadun Melayu Terawal :
  Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
  _
 4. Penilaian Penghayatan Falsafah Matematik dalam Falsafah Pendidikan Matematik Sekolah di Malaysia Sejak Merdeka :
  Shaharir bin Mohamad Zain
  _
 5. Dialog Peradaban Melayu Dianalisis menerusi Sebaran Kesusasteraan : 
  Mohammad Alinor b. A. K.
  *terbitan semula*
  _

[Baca teks penuh…]

Kesturi 2004/1425H, 14 (1 & 2)

 

 

 

Jurnal Kesturi edisi 2004/1425H, 14(1 & 2) merangkumi makalah berikut :

 

 1. Hakikat Bahasa menurut Chomsky dan al-Attas: Satu Tinjauan Perbandingan :
  Adi Setia bin Mohamad Dom
  _
 2. Some Issues in Science and Technology: Islamic Solutions :
  Khalijah binti Mohd Salleh
  _
 3. Dialog peradaban Melayu dianalisis menerusi sebaran Kesusasteraan :
  Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
  _
 4. Kamiran SPM (Matematik Tambahan) Mengikut Pendekatan MATEMADESA :
  Shaharir bin Mohamad Zain
  _

[Baca teks penuh…]

Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi (1991-2006)

Di bawah merupakan senarai kandungan Jurnal Kesturi yang diusahakan oleh Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) secara dwitahunan semenjak tahun 1991. Catatan ini diturunkan bagi memudahkan mana-mana pihak yang mahu melakukan rujukan, atau semakan terhadap mana-mana jilid jurnal yang dikehendaki. Sebarang pertanyaan/pembelian jurnal Kesturi bolehlah dirujuk kepada sekretariat ASASI menerusi alamat mel-e: asasi@asasi.my.

[Baca teks penuh...]

| Halaman 1