Kemaskini terbaru: December 17, 2010

Kategori

 

 

  • Arkib

  • Hebahkan

  • Langgan berita

  • Ulasan Terkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkib oleh Wan Ramli Wan Daud

PEMBINAAN TEKNOLOGI MELAYU-ISLAM

Teknologi Melayu-Islam bukanlah sains dan teknologi Barat yang diamalkan oleh ahli teknologi Melayu kini tetapi teknologi yang berasaskan pada kerangka pemikiran Melayu-Islam itu sendiri mengikut pengertian teori paradigma Kuhn. Teknologi Melayu-Islam itu sudah wujud sejak sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu lagi dan diperkayakan lagi oleh tamadun Islam tetapi terencat dan terpupus oleh penjajahan Inggeris.

[Baca teks penuh...]

PEMBINAAN TEKNOLOGI MELAYU-ISLAM

Teknologi Melayu-Islam bukanlah sains dan teknologi Barat yang diamalkan oleh ahli teknologi Melayu kini tetapi teknologi yang berasaskan pada kerangka pemikiran Melayu-Islam itu sendiri mengikut pengertian teori paradigma Kuhn. Teknologi Melayu-Islam itu sudah wujud sejak sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu lagi dan diperkayakan lagi oleh tamadun Islam tetapi terencat dan terpupus oleh penjajahan Inggeris.

[Baca teks penuh...]

PEMBINAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELAYU

Pembinaan sains dan teknologi Melayu mengikut acuan semdiri adalah program utama pemeribumian ilmu (sebelum abad ke-21, pengIslaman ilmu) tajaan ASASI. Sains dan teknologi Melayu-Islam bukanlah sains dan teknologi Barat yang diamalkan oleh ahli sains dan teknologi Melayu kini tetapi sains dan teknologi yang berasaskan pada kerangka pemikiran Melayu-Islam itu sendiri mengikut pengertian teori paradigma Kuhn.

[Baca teks penuh...]

Teknologi Islam

Bagi ramai orang, artifak kejuruteraan terekacipta daripada sains gunaan iaitu sebagai hanya kegunaan hukum-hukum sains sahaja untuk mencapai tujuan praktik tanpa mempunyai asas ilmu tersendiri yang merdeka. Ilmu kejuruteraan dan teknologi yang termasuk juga rekacipta, seolah-olah dianggap sebagai ilmu yang lebih rendah martabatnya daripada ilmu sains kerana hanya merupakan kegunaan praktik ilmu sains.

[Baca teks penuh...]

Memorandum ASASI tentang Pengajaran Sains dan Matematik Sekolah dalam Bahasa Inggeris

Para sarjana Dunia telah ijmak bahawa penggunaan bahasa ibunda dalam pendidikan peringkat awal lebih berkesan daripada penggunaan bahasa asing pada tahap pendidikan itu. Banyak kajian penggunaan bahasa ibunda dalam pendidikan yang telah diperakui oleh UNESCO menunjukkan pelajar di peringkat permulaan pendidikan yang diajar dengan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar mempunyai prestasi lebih cemerlang daripada pelajar yang diajar di dalam bahasa asing.

[Baca teks penuh...]

Kimia Hijau Dalam Kerangka Teknologi Islam

Beberapa konsep asas tentang ekologi dan ekosistem yang berkaitan dengan kimia hijau seperti yang diahami oleh Barat perlulah dijelaskan dahulu sebelum formulasi kimia hijau dalam kerangka teknologi Islam dikupas. Ekologi berasal daripada perkataan Greek οίκος (oikos atau penghuni rumah) dan λόγος (logos atau ilmu) yang bermaksud ilmu tentang penghuni rumah iaitu ilmu tentang interaksi di antara kehidupan dengan alam sekitar di sekeliling mereka.

[Baca teks penuh...]

| Halaman 1