Kemaskini terbaru: April 27, 2009

Kategori

 

 

  • Arkib

  • Hebahkan

  • Langgan berita

  • Ulasan Terkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara

Mohammad Alinor Abdul Kadir: Etnomatematik Mencabar Eropusatisme

Kalau menurut John Horgan, dalam The End of Science: Facing The Limits of Knowledge In The Twilight of The Scientific Age hayat sains sudah berakhir. Sains sukar lagi membangunkan pengetahuan-pengetahuan baru. Tapi, tatkala hadhirnya etnomatematik, ternyata, maseh banyak lagi pengetahuan yang sedia dicungkil, lebih-lebih lagi jika kita menghubungkan bidang sains tabii dengan sains sosial. Etnomatematik adalah salah satu bidang yang bercirikan demikian.

[Baca teks penuh...]

Mohammad Alinor Abdul Kadir: Matematik Menembus Aritmetik-Geometri

Kaedah pendidikan terbaik ialah kebelakaan. Namun, tampaknya pendidikan kita dewasa ini tidak lagi menekankan ciri penting ini. Mithalnya, matematik adalah salah satu subjek yang bukan sahaja melibatkan aritmetik dan geometri, tetapi juga melibatkan permainan kefalsafahan. Inilah kebelakaan displin dalam satu subjek.

[Baca teks penuh...]

Shaharir Mohamad Zain: Etnomatematik Menambah Nilai Pendekatan Matematik

Selain dikenali sebagai pakar dalam fizik kuantum, Shaharir Mohammad Zain yang memperoleh PhD dari La Trobe University ini turut akrab dengan bidang etnomatematik. Bidang ini menuntut kepada cungkilan khazanah berasaskan etnik, dan dalam kajiannya sudah tentu lebih tertumpu kepada Melayu. Justeru, wawancara ini cuba menimbulkan beberapa persoalan yang melibatkan bidang etnomatematik ini.

[Baca teks penuh...]

Mat Rofa Ismail: Falsafah dan Matematik Ibarat ¨Aur dan Tebing¨

Kaedah pendidikan terbaik ialah kebelakaan. Namun, tampaknya pendidikan kita dewasa ini tidak lagi menekankan ciri ini. Pendidikan kita lebih memberatkan ikhtisas yang melampau. Mithalnya, matematik adalah salah satu subjek yang bukan sahaja melibatkan aritmetik dan geometri, tetapi juga melibatkan pergolakan kefalsafahan.

[Baca teks penuh...]

Shaharir Mohamad Zain: Menormalkan Sains Islam

Tidak ramai intelektual yang berani rentas bidang. Kebanyakannya hanya bertakuk pada bidangnya semata, tanpa cuba melihat hubungan antara bidangnya dengan bidang-bidang yang lain. Dr. Shaharir Mohammad Zain adalah salah seorang intelektual yang bukan sahaja menguasai bidangnya dengan mendalam, tapi juga berani mencabar bidang-bidang lain yang sedia ada.

[Baca teks penuh...]

Adi Setia: Sains Islam Membangun Harga Diri Muslim

Sains Islam sering disalah-ertikan. Kerap Sains Islam terwajah pada nama-nama universiti Islam yang dibangunkan, tapi kandungannya kosong dari makna Sains Islam yang dimaksudkan dari kacamata pelopornya. Meskipun antara Seyyed Hossein Nasr dan Syed Muhammad Naquib al-Attas masing-masing ada perbezaan perspektif tentang Sains Islam, tapi keduanya sepakat bahawa memang terdapat kelemahan dalam perspektif Sains Barat.

[Baca teks penuh...]

Hairuddin Harun: Sains Islam Memperkaya Budaya Intelektual

Sebagai individu yang bertanggungjawab mengasaskan Jabatan Sains dan Teknologi, Fakulti Sains di Universiti Malaya—dan kini bertugas sebagai Timbalan Presiden di Asia e University—Prof. Dr. Hairuddin Harun merupakan antara cendikiawan yang dihormati dalam bidang Sains Islam. Perspektif yang dikemukakan beliau lazimnya menarik, terutama sewaktunya membandingkan pemikiran antara Seyyed Hossein Nasr dengan Syed Muhammad Naquib al-Attas.

[Baca teks penuh...]

Mat Rofa Ismail: Sains Islam Tidak Memisahkan Kualitatif dan Kuantitatif

Ini merupakan wawancara tentang Sains Islam bersama dengan Prof. Dr. Mat Rofa Ismail, pensyarah di Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM) di Universiti Putra Malaysia (UPM). Wawancara ini sebenarnya merupakan sebahagian dari beberapa wawancara sama yang turut diedarkan kepada beberapa tokoh yang lain. Dan, himpunan dari jawapan wawancara ini akan disiarkan secara berperingkat bagi bacaan khalayak.

[Baca teks penuh...]

Arip Kasmo: Sains Islam Bermasalah!

Ini merupakan wawancara tentang Sains Islam bersama dengan Prof. Madya Dr. Mohd Arip Kasmo, pensyarah di Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia. Wawancara ini sebenarnya merupakan sebahagian dari beberapa wawancara sama yang turut diedarkan kepada beberapa tokoh yang lain. Dan, himpunan dari jawapan wawancara ini akan disiarkan secara bagi berperingkat bacaan khalayak.

[Baca teks penuh...]

Shahidan Radiman: Sains Islam Wacana Baru Ilmu

Ini merupakan wawancara tentang Sains Islam bersama dengan Prof. Dr. Shahidan Radiman, pensyarah sains nuklear di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Wawancara ini sebenarnya merupakan sebahagian dari beberapa wawancara sama yang turut diedarkan kepada beberapa tokoh yang lain. Dan, himpunan dari jawapan wawancara ini akan disiarkan secara berperingkat bagi bacaan khalayak.

[Baca teks penuh...]

« Sebelum | Halaman 1