Kemaskini terbaru: April 27, 2009

Kategori

 

 

  • Arkib

  • Hebahkan

  • Langgan berita

  • Ulasan Terkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohammad Alinor Abdul Kadir: Etnomatematik Mencabar Eropusatisme

Kalau menurut John Horgan, dalam The End of Science: Facing The Limits of Knowledge In The Twilight of The Scientific Age hayat sains sudah berakhir. Sains tak lagi membangunkan pengetahuan-pengetahuan baru. Tapi, tatkala hadhirnya etnomatematik, ternyata, maseh banyak lagi pengetahuan yang sedia dicungkil, lebih-lebih lagi jika kita menghubungkan bidang sains tabii dengan sains sosial. Etnomatematik adalah salah satu bidang yang bercirikan demikian. Bidang ini yang baru muncul pada 1970-an menerusi idea Ubiratan D’Ambrosio. Kini, menariknya, bidang ini sudah mula memasuki rumpun Melayu sepertimana yang disemarakkan menerusi gagasan Shaharir Mohamad Zain dan rakan-rakannya tentang Pemeribumian Melayu. Dalam wawancara bersama DR. MOHAMMAD ALINOR ABDUL KADIR ini, kita akan dapat menelusuri dengan lebih mendalam lagi tentang etnomatematik dan sejauh mana pengetahuannya yang maseh ada untuk ditelaah.

Etnomatematik merupakan kajian yang melibatkan matematik dan budaya etnik. Ungkapan ini pertama kali diungkapkan oleh Ubiratan D’Ambrosio pada 1977 ketika Seminar anjuran American Association for the Advancement of Science. Kalau menurut usia sesuatu ilmu, ternyata bidang ini masih sangat baru. Manakala matematik moden yang terdapat dalam sistem pendidikan kita dewasa ini, sebenarnya sudah diajar berabad lamanya. Apakah memang terdapat kekurangan ketara pada matematik moden sampai wujudnya keperluan untuk menaja etnomatematik ini?

Permasalahan awal etnomatematik adalah permasalahan yang berkaitan kepada pengajaran matematik kepada kanak-kanak sekolah rendah dan menengah dalam bahasa Sepanyol atau Portugis di Amerika Selatan. Masalah yang timbul adalah kanak-kanak tersebut tidak mampu memahami matematik yang diajarkan dalam bahasa Sepanyol dan Portugis kerana bahasa ibunda kanak-kanak ini adalah bahasa Brazil, bahasa Argentina, bahasa Mexico, bahasa Peru, dll. Kesannya adalah kanak-kanak tersebut gagal memahami matematik. Jadinya, jika diperluaskan masalah ini, etnomatematik adalah masalah pengajaran matematik kepada kanak-kanak yang bahasa ibundanya yang mana bukan bahasa matematik itu diajarkan disekolah. Seperti juga masalah kita di Malaysia, mengajarkan matematik menggunakan bahasa Inggeris yang bukan bahasa ibunda kanak-kanak iaitu bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Inilah permasalahan asalnya. Caranya bagi mengatasi masalah ini adalah mengajarkan matematik dalam bahasa ibunda kanak-kanak tersebut, itulah dapatan D’Ambrosio. Kemudiannya, sepanjang yang saya mentelaah bahan-bahan penulisan dalam bidang ini, beberapa individu di dunia, contohnya Saunder Mac Lane (ahli teori kategori) dan Shaharir Mohamad Zain (ahli Mekanik Kuantum), mengusulkan tesis yang jauh lebih kuat daripada tesis D’Ambrosio, iaitu mengkaji pembangunan matematik yang dihasilkan menerusi aktiviti ahli-ahli sesebuah masyarakat. Ini diakui sendiri oleh seorang ahli etnomatematik New Zealand, Bill Barton, yang datang memberikan ucaptama pada Seminar Etnomatematik Rumpun Melayu pada November 2007 anjuran INSPEM, UPM, bahawa kajian etnomatematik di Malaysia jauh terkehadapan berbanding negara-negara lainnya di dunia. Kajian etnomatematik di Malaysia menumpukan perhatian kepada mengkaji perkembangan matematik yang dihasilkan oleh ahli-ahli masyarakat Melayu semenjak kurun ke-2M lagi, seawalnya Kerajaan Funan dan Kerajaan Campa di Indocina.

Salah satu unsur yang menarik dalam matematik dan fizik, ialah persoalan simetri. Terdapat peribahasa Melayu yang menyentuh soal ini mithalnya ¨bagai pinang dibelah dua.¨ Menerusi peribahasa tersebut, apakah ada sesuatu ilmu/matematik baru yang boleh diperoleh berbanding dengan matematik moden? Sebab—simetri dalam kefahaman lazim—salah satunya turut bermakna mempunyai bentuk keseimbangan geometri yang serupa.

Seperti yang diakui oleh Bill Barton, beberapa prinsip simetri Melayu, salah satunya “bagai pinang dibelah dua” memang kelihatannya berbeza dengan konsep simetri Barat, yang diformulakan sebagai ab=ba itu. Apa yang perlu sarjana Melayu lakukan adalah mengumpulkan prinsip-prinsip simetri Melayu ini, tidak kiralah pada senibina, peribahasa, pantun, dll, dan kemudiannya diusahakan pula dicari formula matematiknya. Amat pasti formulanya akan berbeza dengan ab=ba, dan berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang-bidang tertentu yang menggunakan sifat simetri.

Etnomatematik sendiri dikatakan adalah contoh terbaik dalam melihat hubungan antara sains tabii dengan sains sosial. Tapi, mengapa kita tidak kata saja etnomatematik ini sebagai ilmu yang terangkum dalam pengajian antropologi saja? Atau dalam isu pedagogi pendidikan matematik saja?

Etnomatematik memanglah terangkum dalam antropologi, sepertimana etnobotani yang kini masih terangkum di dalamnya. Memanglah pengenalan asas bidang etnomatematik ini boleh sahaja dikelaskan dalam bidang antropologi, tetapi ilmu teknikal yang dimajukan daripadanya tidak akan sesuai selamanya dalam antropologi. Perlulah diciptakan bidang khusus tentang bidang yang bersifat teknik ini, di dalam atau diluar antropologi. Lagi, memang boleh sahaja dirangkumkan dalam pedagogi matematik pada awalnya kalau menurut tesis D’Ambrosio. Tapi kalau menurut tesis Saunder Mac Lane dan Shaharir Mohamad Zain, perlulah diwujudkan bidang khusus yang setingginya falsafah matematik.

Kajian semirip etnomatematik ini sebenarnya turut dilakukan lebih awal lagi berbanding gagasan D´Ambrosio—penaja ilmu etnomatematik ini pada 1970-an. Ini dapat disemak menerusi Oswald Spengler, dalam The Meaning of Numbers dan Alvin White, dalam Essay in Humanistic Mathematics. Masing-masing cuba menunjukkan hubungan antara nombor dengan budaya, atau antara matematik dengan tabii perkembangan matematik. Jadi, apakah pencirian yang membezakan antara etnomatematik tajaan D´Ambrosio ini dengan tulisan-tulisan berkaitan matematik-budaya yang sebelumnya?

Seperti yang tersirat dalam jawapan saya terhadap soalan pertama dan ketiga, perbezaan memang wujud di antara tesis D’Ambrosio yang menumpukan kepada pengajaran-pembelajaran matematik berbanding tesis Spengler-White-Mac Lane-Shaharir yang berteraskan pembangunan matematik yang terhasil daripada aktiviti budaya sesebuah masyarakat.

Antara sebab kemunculan etnomatematik adalah untuk mengurangkan ketebalan pengaruh eropusatisme (eurocentrism). Sebab itu adanya gagasan matematik keinsanan (humanistic mathematics). Namun, persoalan yang timbul ialah, apakah etnomatematik mahu menjadikan matematiknya sebagai etnopusatisme (ethnocentrism) pula? Tidakkah etnomatematik ini juga satu bentuk penajaan rasisme-ilmu yang tidak sedar, iaitu bertujuan untuk menganjurkan ilmu yang bersifat perkauman, bukan keinsanan?

Menafikan eropusatisme memanglah bermaksud mewujudkan etnopusatisme. Etnopusatisme pula memanglah boleh ditafsirkan sebagai rasisme-ilmu, kalau dimahukan begitu. Tapi, sedarkah bahawa ilmu sesuatu bangsa itu, sejauh manapun dikembangkan, sepertimana eropusatisme dikatakan sebagai sejagatisme/globalisme, tidak akan mungkin menjawab keseluruhan permasalahan ilmu. Untuk mewujudkan globalisme/sejagatisme yang setiap bangsa dapat memainkan peranannya, bukan globalisme/sejagatisme tajaan Eropah atau Barat yang mereka sahaja memainkan peranan, atau istilah lain lagi iaitu glokalisme/sejagat-tempat, maka etnopusatisme ilmu mestilah diwujudkan. Tahap keinsanan ilmu tersebut wujud apabila setiap ilmu etnik ini berinteraksi dan bekerjasama demi manfaat semua. Dua tahap inilah yang patut diusahakan, iaitu mengembangkan etnoilmu dan mewujudkan dialog yang baik antara setiapnya.

Tapi, bukankah—seperti yang sering dianggap umum—matematik yang objektif itu bebas etnik sifatnya?

Kalau menurut Mac Lane dan Shaharir, matematik tidak bebas etnik sifatnya. Kenapa bangsa Melayu, bangsa India dan bangsa Maya begitu berani menulis simbol sunya/kosong/sifar/zero seawal kurun ke-2M, sedangkan bangsa-bangsa lain di dunia amat gentar mengucapkan apalagi menuliskannya. Ini jelas menunjukkan bahawa angka itu tidak bebas etnik. Dalam tamadun Islam, simbol ini hanyalah diperkenalkan pada kurun ke-9M dan di Eropah pada kurun ke-12M. Yang menjadikan matematik itu bebas etnik sifatnya adalah sarjana-sarjana Falsafah/Logik/Matematik Eropah semenjak Frege/Hilbert/ Brouwer yang menaja pembangunan matematik berteraskan logik, atau yang digelar Logikisme/Formalisme/Intuisisme. Tujuan mereka ini adalah sebenarnya untuk memisahkan matematik daripada Metafizik/Kristian yang diakibatkan daripada perbalahan besar di antara saintis dengan agamawan kristian semenjak kurun ke-14M. Jadinya, mereka menaja falsafah ilmu yang berteraskan logik. Namun, sedar atau tidak sedar, logik juga adalah bersifat tidak bebas etnik, seperti yang ditunjukkan oleh Heidegger dalam tulisannya “The Metaphysical Foundation of Logic”.

Di samping, salah satu tujuan D´Ambrosio memperkenalkan etnomatematik adalah untuk mengangkat kembali harga diri bangsa-bangsa terjajah. D´Ambiriso mahu membebaskan bangsa-bangsa terjajah minda tertawan dan jiwa abdi. Namun, bukankah kedatangan penjajah sebenarnya turut memindahkan pengetahuan kepada bangsa yang dijajah, serta menawarkan pendidikan yang kemudiannya memandaikan bangsa tersebut?

Ada perbezaan diantara menjajah dan memindahkan pengetahuan. Kalau di Alam Melayu ini, bila Tamadun Hindu-Buddha dan Tamadun Islam datang dan secara langsung memindahkan pengetahuan, tetapi Tamadun Eropah juga datang menjajah dan memindahkan pengetahuan. Bezanya, Tamadun Eropah memindahkan pengetahuan dan melarang pembangunan pengetahuan tempatan. Itu sebab hingga kini Pendidikan Pondok dipinggirkan daripada pendidikan di Malaysia. Ada juga kedengaran tuduhan bahawa Tamadun Hindu-Buddha juga meminggirkan pengetahuan tempatan tatkala berada di sini. Ini diperoleh menerusi maklumat yang saya baca hasil tulisan Vickery yang mengkaji Tamadun Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam. Juga tuduhan bahawa Tamadun Islam meminggirkan pengetahuan tempatan ketika berada di sini. Namun, kedua-dua tamadun ini tidak menjajah, tetapi menyerapkan budayanya kepada masyarakat tempatan. Mungkin yang dimaksudkan meminggirkan itu adalah menyaring mana yang tidak sesuai dengan ajaran Hindu-Buddha dan Islam. Tapi, Tamadun Eropah yang datang mengambil sikap menggantikan pengetahuan tempatan dengan pengetahuan mereka. Agarnya, kita semua menjadi pandai mengikut acuan mereka. Agarnya, kita hidup seperti mereka, mendokong kosmologi mereka. Inilah yang tidak kenanya. Itulah bezanya globalisasi tajaan Eropah dengan glokalisasi tajaan Hindu-Buddha dan Islam.

Apakah ada bukti yang menunjukkan wujudnya pengaruh politik sewaktu era imperialisme sehingga mempengaruhi bentuk perkembangan matematik bangsa yang terjajah?

Saya rasa kalau diperoleh kertas kerja yang ditulis dan dibahaskan di Parlimen Portugis, Parliman Sepanyol, Parlimen England, Parlimen Belanda dan Parlimen Perancis, sewaktu mereka menjajah Bangsa Melayu di sini, pastinya kita mampu memperoleh bukti tentang rancangan mereka tentang pendidikan bangsa yang mereka jajah. Ini perlulah diusahakan oleh sarjana-sarjana tempatan, terutamanya yang cenderung kepada isu pendidikan. Tapi kalau mahu membincangkan hal matematik, saya rasa perkembangannya yang lambat dalam masyarakat Melayu lebih disebabkan gagalnya kita memahami bagaimana kita membangunkan matematik kita sendiri. Malah, dalam skop yang lebih kecil tapi asas, kita pun tidak tahu apakah istilah Melayu yang paling baik untuk menerjemahkan dua bidang besar Matematik iaitu “nombor” dan “geometri”. Istilah Sanskrit yang diMelayukan adalah “angka” dan “rupa”. Mungkin istilah “bentuk” adalah lebih asli Melayu bagi menggambarkan “geometri”. Kita juga tiada istilah “logik”, sebab istilah “mantik” asalnya Arab dan istilah “j(n)ana”, “(pra)mana”, “nyaya=niaya” asalnya Sanskrit. Mungkin istilah “tutur” Jawa dan “cakap” Melayu lebih asli dan sesuai. Kalau adalah rancangan politik yang menukarkan dengan drastik istilah-istilah ini zaman ke zaman, memanglah kanak-kanak kita kehilangan makna tentang sesuatu pengetahuan itu, apalagi untuk membangunkannya.

Etnomatematik sudah tentu sebahagian besarnya akan berusaha untuk kembali kepada khazanah keilmuan matematik yang terdapat dalam sesuatu bangsa tersebut. Jadi, ada usaha untuk mencungkil ke belakang. Namun, bagaimana pula hubungan etnomatematik antara modernisme dan pasca modenisme? Adakah etnomatematik turut menekankan penerokaan ilmu yang ke hadapan, selain mencungkil ke belakang?

Kami menganggap bahawa pengetahuan yang dikembangkan di Barat itu hingga sekarang adalah pengetahuan-pengetahuan yang diasaskan daripada Tamadun Greek/Yunani disulam dengan ajaran agama Yahudi/Kristian. Seperti juga sarjana-sarjana Barat yang mengkaji kebelakang sehingga kepada Pithagoras dan Thales, dan kemudiannya membawa konsep-konsep yang mereka perolehi kehadapan, seperti yang kita saksikan dalam kerja-kerja Husserl, Heidegger dan Derrida. Kami juga bermaksud untuk melakukan kerja-kerja demikian dalam semua ruang lingkup pengetahuan Melayu. Kami mengkaji kebelakang semenjak Subodhi, satu-satunya setakat ini sarjana Funan yang kami ketahui, hinggakan kepada isu-isu terkini yang dibahaskan di Alam Melayu. Cumanya, proses ini agak lama dilakukan sebab tiadanya cukup pakar menjayakannya. Sekarang ini kami sedang mentelaah seluruh batu bersurat (prasasti) dan manuskrip Melayu yang cenderung kepada membincangkan Matematik, Sains dan Teknologi. Bulan Mac 2009 ini kami akan melakukan bengkel penerjemahan batu bersurat Melayu yang dianggotai oleh saya sendiri, Dr Shaharir Mohd Zain, Prof Dato Nik Hasan Shuhaimi, Prof Dato Abdul Razak Salleh, Dr Mohd Zain Musa dan Nasha Rodziadi Khaw. Kami mencari maklumat-maklumat tersurat dan tersirat berkenaan matematik yang dikembangkan oleh Bangsa Melayu semenjak kurun ke-2M.

Di samping itu, etnomatematik bersentuhan langsung dengan epistemologi. Ini kerana usaha untuk mencungkil ilmu itu sendiri akan menghasilkan penerokaan tentang bagaimana teori ilmu yang berkembang dalam tamadun tersebut. Persoalannya adalah, adakah setiap etnik mempunyai epistemologi yang berbeza, ataupun hanya kaedah memperoleh ilmu sahaja yang berbeza?

Kami menjangkakan setiap etnik pastinya memiliki epistemologi yang berbeza, disebabkan berlainan kosmologinya. Namun, setiap etnik itu belum tentu mampu menghasilkan kaedah saintifik yang dimaksudkan. Contohnya, masyarakat Melayu yang masih belum dikenalpasti kaedah saintifiknya sebab epistemologinya pun belum dirangkakan dengan baik dan bersistem.

Antara aspek yang dianjurkan oleh D´Ambrosio ialah penggunaan bahasa intim dalam pendidikan, khususnya di sini dalam pendidikan matematik. Tapi, mengapa entnomatematik anjuran D´Ambrosio ini tidak sampai kepada aspek untuk menekankan sistem pendidikan dalam bahasa nasional? Tidakkah ini menunjukkan bahawa pendidikan bahasa ibunda sebenarnya lebih penting berbanding dengan pendidikan dalam bahasa nasional, sepertimana yang cuba cuba ditekankan dalam konsep negara-bangsa.

Sebenarnya, D’Ambrosio juga mendapat tentangan daripada Kerajaan Brazil yang telah selesa menggunakan Bahasa Portugis dalam sistem pendidikannya. Begitu juga pengikut-pengikut beliau mendapat tentangan daripada Kerajaan Argentina, Mexico dll di Amerika Selatan. Beliau kemudian berhijrah ke Amerika Syarikat dan mengembangkan idea-idea beliau untuk diterapkan ke dalam sistem pendidikan matematik Masyarakat Hispanik di sana. Nampaknya lebih berjaya di Amerika Syarikat, hinggakan kini guru dibenarkan mengajar dalam dwi-bahasa kepada Masyarakat Hispanik USA.

Shaharir Mohamad Zain, yang kini mantan professor matematik-fizik pernah mengemukakan gagasan pemeribumian, pemelayuan dan pemalaysiaan ilmu semenjak 1996 lagi. Apakah yang membezakan gagasan ini dengan falsafah etnomatematik sepertimana yang dianjurkan oleh D´Ambrosio? Atau kedua-duanya adalah gagasan yang serupa?

Gagasan Shaharir, seperti yang saya nyatakan dalam jawaban soalan pertama dan ketiga, adalah lebih luas daripada Gagasan D’Ambrosio. Ini diakui sendiri oleh Pensayarah Pelawat yang juga seorang ahli etnomatematik New Zealand, Bill Barton. Kini seorang pensyarah matematik UiTM, Norashikin Adam, sedang menyiapkan tesis PhD dengan Bill Barton, mengkaji “Pematematikan Anyaman Tudung Saji”. Konsep Shaharir ini asing kepada Bill Barton dan D’Ambrosio. Umumnya, Gagasan Shaharir adalah memahami Matematik yang dikembangkan oleh Masyarakat Melayu, yang juga menyentuh isu-isu pendiidkan Matematik.

Akhir sekali, sejauh mana etnomatematik Melayu dapat menandingi matematik moden yang kental diajar dalam sistem pendidikan kita dewasa ini?

Beberapa kejayaan yang agak membanggakan telah dihasilkan oleh Shaharir, contohnya tentang konsep optimum Melayu dan Islam, konsep masa Melayu dan Islam, rumus pinjaman Islam dan aksiom kepemimpinan Melayu. Konsep-konsep baru ini sebenarnya dihasilkan menerusi kritik mendalam terhadap konsep-konsep sebanding yang dikembangkan oleh Barat. Tahap seterusnya adalah menguji adakah konsep-konsep ini lebih sesuai bagi menggambarkan aktiviti masyarakat Melayu dan Islam, berbanding menggunakan konsep-konsep hasilan Barat, yang terbukti tidak sesuai kepada masyarakat Melayu dan Islam. Akhirnya, pembaca-pembaca yang berminat bolehlah mentelaah tulisan-tulisan kami yang berkaitan dalam www.asasi.my.

Tiada komen

 

----

Nota: Kami ucapkan terima kasih atas semua komen yang diberikan. Dipohon gunakan ejaan yang betul. Elakkan memberi komen yang menyentuh sensitiviti, mengelirukan, atau yang tidak jelas maksudnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *