Kemaskini terbaru: June 21, 2009

Kategori

 

 

  • Arkib

  • Hebahkan

  • Langgan berita

  • Ulasan Terkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkib oleh Shahidan Radiman

Mengenali Ahli Sufi: Siapa Mereka dan Apa Yang Mereka Buat?

Masyarakat Melayu atau Nusantara amnya mudah tertipu dengan daayah tentang siapa itu para sufi dan para waliyullah sehingga banyak ajaran sesat tersebar dan memburukkan sebarang aliran tasawuf atau tarekat yang muktabar di alam Melayu.

[Baca teks penuh...]

Perjalanan Sufi

Seorang Sufi biasanya dia tidak mengaku dirinya Sufi. Yang pasti , seseorang yang tidak dibimbing oleh seorang atau lebih Nabi a.s tidak selayaknya menganggap dirinya Sufi. Terkadang , mereka yang sampai ke maqam yang tiada maqam pun hanya mengaku dirinya salik (pemula jalan kesufian). Mereka yang dibimbing sampai ke maqam yang tiada maqam tentunya diajari oleh Allah s.w.t sendiri.

[Baca teks penuh...]

Beberapa Aspek Teori Kalam dan Kaitannya dengan Kosmologi Moden

Asas agama Islam ialah tauhid dan pengtauhidan terletak ke atas Dzat, sifat, asma’ (nama) dan af’al (perbuatan) Allah. Dzat Allah tidak diketahui begitu pula “Tangan” dan “Wajah” Nya yang harus diterima seperti yang disebut dalam Al_Quran tanpa ditanyakan bagaimana. Sifat , Nama dan perbuatan Allah terlakar dalam semua ciptaannya samada alam semesta ( alam kabir) mahupun dalam diri manusia ( alam saghir).

[Baca teks penuh...]

Peranan Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam Kemajuan Sains Kini

Imam Abu Hamid Muhammad b. Muhammad al Tusi al-Ghazali dilahirkan di Tus , berhampiran dengan Mashhad, Iran. Kegigihan beliau dalam mencari ilmu membawanya ke Nishabur untuk belajar di bawah Imam al-Haramain al-Juwayni seorang ulama mazhab Shafie dan teologi Asyaari. Beliau pernah dilantik ke jawatan rektor dan professor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad.

[Baca teks penuh...]

Kosmologi Islam dan Fizik

Semasa International Conference on Mathematical Sceince pada 29 Nov.2007, Prof. Dr. Shahidan Radiman daripada Pusat Pengajian Fizik Gunaan, Fakulti Sains & Teknologi, UKM telah membentangkan ¨Some Aspects of Islamic Cosmology and the current state of Physics.¨ Tajuk ini merupakan sorotan beliau terhadap hubung kait antara kosmologi islam dengan fizik, terutamanya fizik moden.

[Baca teks penuh...]

Ekologi dan Tasawuf

Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) pada 10 dan 11 Mei 2008 telah menganjurkan Bengkel Pengislaman Ekologi dan Kajian Alam Sekitar: Sejarah, Falsafah & Pelaksanaan, yang bertempat di Institut Alam Sekitar Malaysia (EiMAS). Salah satu dari pembentangan telah disampaikan oleh Prof. Dr. Shahidan Radiman, pensyarah sains nuklear, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM.

[Baca teks penuh...]

Kosmologi Sufi: Ilmu Yang Tertinggi dalam Pandangan Sains Islam

Zaman moden sekarang (pasca 2000) aliran Sufi sudah begitu pesat berkembang di Barat dan merupakan satu mod atau pendekatan pengislaman penduduk Barat yang paling pesat membangun dengan pelbagai khanqah dan zawiyah ditubuhkan di seluruh Amerika dan Eropah mengikut model tradisional khasnya model Maghribi dan Tunisia.

[Baca teks penuh...]

| Halaman 1