Kemaskini terbaru: January 7, 2009

Kategori

 

 

  • Arkib

  • Hebahkan

  • Langgan berita

  • Ulasan Terkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantik Dan Tradisi Ilmu Islam: Taakulan Terhadap Pemikiran Al-Ghazzali

Satu hakikat yang harus diakui bahawa al-Ghazzali telah berjaya melakukan satu bentuk anjakan paradigma dalam bidang Mantik dengan mengemukakan beberapa ideanya dalam bidang tersebut sesuai dengan pemikiran masyarakat Islam pada zamannya. Kitab al-Mustasfa yang dihasilkannnya bukan sahaja sebuah karya Usul al-Fiqh semata-mata, malahan juga adalah sebuah karya ilmiah yang cuba untuk memertabatkan Mantik sebagai suatu disiplin ilmu ‘alat’ yang terasimilasi di dalamnya unsur-unsur ilmu Islam. Hal ini menggambarkan ketokohannya yang sebenar dalam bidang Mantik. Memang seseorang yang berketokohan dalam sesuatu lapangan ilmu, bukan sahaja mengulang-ulang apa yang telah diperkatakan oleh tokoh sebelumnya, malah mampu mempersembahkan idea-idea bernas dalam sesuatu lapangan ilmu pengetahuan.

Menurut kelazimannya, semua kaedah Mantik yang dibahaskan oleh ahli-ahli Mantik pada dasarnya adalah sama antara satu sama lain. Ia hanya membahaskan kaedah-kaedah berfikir yang tidak terkeluar dari dua persoalan besar Mantik iaitu al-tasawwurat dan al-tasdiqat[1]. Begitu juga dengan apa yang dibahaskan oleh al-Ghazzali dalam semua karya Mantiknya.

Baca seterusnya di sini: Mantik Dan Tradisi Ilmu Islam: Taakulan Terhadap Pemikiran Al-Ghazzali.

Tiada komen

 

----

Nota: Kami ucapkan terima kasih atas semua komen yang diberikan. Dipohon gunakan ejaan yang betul. Elakkan memberi komen yang menyentuh sensitiviti, mengelirukan, atau yang tidak jelas maksudnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *