Kemas kini terbaru: April 8, 2014

Kategori

 

 

 • Arkib

 • Pengguna wordpress

 • Hebahkan

 • Ulasan Terkini

 • Langgan senarai kiriman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi (1991-2006)

Oleh Sekretariat ASASI

Di bawah merupakan senarai kandungan Jurnal Kesturi yang diusahakan oleh Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) secara dwitahunan semenjak tahun 1991. Catatan ini diturunkan bagi memudahkan mana-mana pihak yang mahu melakukan rujukan, atau semakan terhadap mana-mana jilid jurnal yang dikehendaki. Sebarang pertanyaan/pembelian jurnal Kesturi bolehlah dirujuk kepada sekretariat ASASI menerusi alamat mel-e: asasi@asasi.my.

 

* Senarai ini telah dikemas kini pada 30 Ogos 2013 *

 

Jilid 1, Bil. 1, Jun 1991

 1. Renungan Ketua Penyunting
 2. Pengenalan Teori Logik al-Farabi : Osman Bakar
 3. Kepintaran Buatan – Falsafah atau Teknologi? : Hairudin Harun
 4. Pendekatan-Pendekatan Baru Dalam Psikologi : Hasan Langgulung
 5. Biotechnology or Sustainable Agriculture? : Nicano Perlas
 6. Beberapa Kritikan Awal Terhadap Premis Ilmu Sains Tabii : Shaharir Mohamad Zain
 7. Teori dan Falsafah Nombor Ikhwan al-Safa : Mat Rofa Ismail
 8. Ulasan Buku: Critique of Evolutionary Theory: A Collection of Essaysdiulas oleh Azizan Baharuddin

.

Jilid 1, Bil. 2, Dis. 1991

 1. Dua Aliran Utama Dalam Falsafah Sains Abad Ke-20 : Mohd Hazim Shah
 2. Islam and The Environment Crisis : Seyyed Hossein Nasr
 3. Islam dan Psikologi : Mohd Haji Yusuf
 4. Meneliti Konsep “Bahasa Ilmu” : Asmah Haji Omar
 5. Reasons for the Non-Increasing Growth of Big Science in the 20th Century
 6. Ulasan Buku: Al-Farabi: Life, Works and Significance : diulas oleh Azizan Baharuddin

.

Jilid 2, Bil. 1, Jun. 1992

 1. The Trouble with the Historical Philosophy of Science : Thomas Kuhn
 2. Pengaruh Budaya ke atas Matematik : Shaharir Mohamad Zain
 3. Pemikiran Falsafah Iqbal dan Kesesuaiannya Masa Kini : Abdul Hadi W.M.
 4. Universiti: Pendukung Tradisi Intelektual : Zaini Ujang

.

Jilid 3 1993 hingga Jilid 5, Bil.1 Jan-Jun 1995

(tidak terbit)

.

Jilid 5, Bil. 2, Disember 1995

 1. Renungan Ketua Penyunting (Ke Arah Menghidupkan Semula Epistemologi Islam)
 2. Beberapa Aspek Falsafah Ilmu: Konsep, Definisi, Pengelasan dan Penggunaan : Osman Bakar
 3. Mencari Ilmu Yang Benar: Pendekatan Kajian Berdasarkan Kata-Kata Kunci Utama : Hashim Musa
 4. The Need for Civilizational Dialogue : Anwar Ibrahim
 5. Ulasan Buku: The Facts of Life: Shattering The Myths of Darwinism : diulas oleh Shaharir Mohamad Zain

 .

Jilid 6, Bil. 1, Jun. 1996

 1. Renungan Ketua Penyunting: (Masalah Kepudaran Minat Terhadap Sains Dan Teknologi) : Osman Bakar
 2. Tomografi Sinaran Positron: Penyingkap Jendela Minda? : Abu Bakar Abdul Majeed
 3. Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief : Asmah Hj. Omar
 4. Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi : Osman Bakar
 5. Madu Lebah Sebagai Ubat Dalam Amalan Rawatan Penyakit Manusia : Kamaruddin Mohd Yusoff
 6. Science and Colonialism in the Malay Archipelago : Hairudin Harun

.

Jilid 6, Bil. 2, Julai-Dis. 1996

 1. Geografi Manusia: Lakaran Awal Kandungan Mengikut Perspektif Islam : Amriah bt. Buang
 2. Kesepaduan Ilmu Sains: Perspektif Ahli Fizik : Shahidan b. Radiman & Baharudin b. Yatim
 3. The Lowest Limit of the Moon Visibility Criteria with Particular Reference to the Month of Ramadhan : Azlan b. Hashim
 4. Reka Cipta dalam Islam dan Implikasinya ke atas Reka Cipta Manusia : Khalijah bt. Mohd Salleh
 5. Siapakah yang Mahu Falsafah? : Khalid b. Jaafar
 6. Akibat Perkembangan Teknologi Terhadap Sosio-Budaya dan Masyarakat : Ghazali b. Shafiei
 7. Biotechnology – It’s Impact on Science and Society : Teuku Jusof

.

Jilid 7, Bil. 1, Jan-Jun 1997

 1. Status Penerapan Nilai Dalam Sains dan Teknologi khususunya di Malaysia : Wan Ramli Wan Daud
 2. Kedudukan Pengislaman Fizik : Shaharir Mohamad Zain
 3. Peranan Positif Nilai-Nilai Islam Dalam Pembangunan Sains dan Teknologi : Osman Bakar
 4. Beberapa Cerapan Tentang Pola Perkembangan Sains dan Teknologi Masa Kini dan Pengajarannya Kepada Malaysia : Mohd Hamzah Kassim
 5. Peranan Nilai Dalam Kegiatan Kejuruteraan – Antara Nilai Kepenggunaan Dengan Keuntungan : Abang Abdullah Abang Ali & Muhammad Salih Haji Jaafar
 6. Insulting Human Value in Research & Development – Ideals and PracticeThomas Kleeman
 7. Satu Makna Pengislaman Fizik : Haji Badri Muhammad
 8. Konsep Fizik Masa Kini : Zainal Abidin Hassan
 9. Alam Mengikut Satu Kacamata Islam : Khalijah Mohd Salleh
 10. Modern Physics Versus Islam : Torla Haji Hassan
 11. Masalah-Masalah Pokok Di Dalam Pengislaman Fizik : Abdul Latiff Awang, Abdul Aziz Tajuddin & Mohd Suhaimi Jaafar

.

Jilid 7, Bil. 2, Julai-Disember 1997

 1. Kecendekiawan Para Kimiawan Sepanjang Masa : Shaharir bin Mohamad Zain
 2. Trend Pendidikan Kimia Masa Kini : Wan Muhamed bin Wan Muda
 3. Teknologi Kimia: Sejarah Pencapaian Dan Cabaran Masa Kini : Wan Ramli bin Wan Daud
 4. Al-Quran dan Ilmu Kimia : Jariah binti Abdullah
 5. Perspektif Islam Terhadap Termodinamik Kimia : Ibrahim bin Abdullah
 6. Ubat-Ubatan Tradisi Islam dan Farmasi Moden : Zhari bin Ismail

.

Jilid 8, Bil. 1, Jan-Julai 1998

 1. Islamic Education and Human Resource Development in Moslem Countries : Hassan Langgulung
 2. Penghayatan Unsur Matematik Ibtidai dan Matematik Kabur Dalam Beberapa Buah Penceritaan Lisan Melayu : Hanapi bin Dollah
 3. Beyond Information Literacy: A Malaysian Experiment : Tengku Mohd Azzman Shariffadeen
 4. Al-Biruni’s Philosophy of Problem Solving : Abdul Latif bin Samian
 5. Pengertian Ilmu dan Ilmuwan di Alam Melayu Pascabima : Shaharir bin Mohamad Zain
 6. Sorotan Landasan Konsep Optimum Utiliti dan Optimum Pareto : Rohani binti Abd. Rahman

.

Jilid 8, Bil. 2, Julai-Disember 1998

 1. Persoalan-Persoalan Falsafah dan Keilmuan Dalam Biologi Masa Kini : Osman Bakar
 2. Persoalan-Persoalan Etika Dalam Biologi : Azizan bin Baharuddin
 3. Perkembangan Zoologi : Abdul Halim bin Sulaiman, Abdul Aziz bin Hj. Kechil dan Durriyyah Sharifah binti Hj. Hasan Adli
 4. Perkembangan Botani : Amru Nasruhaq, Halijah binti Ibrahim dan Muhammad bin Zakaria

.

Jilid 9, Bil. 1, Januari-Jun 1999

 1. Science and Technology Development in Indonesia : Bacharuddin Jusuf Habibie
 2. Masyarakat Madani dalam Kerangka Teori Masyarakat ‘Umrani: Suatu Anjakan Paradigma : Mahayudin b. Yahaya
 3. Senario Masa Hadapan Sains Sosial dan Kemanusiaan di Malaysia : Ishak b. Shaari et al.
 4. Newton’s Mathematical Problems : Abdul Latif b. Samian
 5. Islamic Science: The Challenge of Cognitive Metamorphosis : Munawar Ahmad Anis

.

Jilid 9 Bil. 2, Julai-Disember 1999

 1. PeMelayuan, PeMalaysiaan dan Pengislaman Ilmu Sains dan Teknologi dalam Konteks Dasar Sains Negara : Wan Ramli b. Wan Daud & Shaharir b. Mohamad Zain
 2. Sains Sebagai Warisan Budaya di Malaysia: Isu dan Masalah : Abu Bakar b. Abdul Majeed
 3. Some Thought on The Civil Approaches to Science and Technology Policy : Hairudin b. Harun
 4. National Capabilities in Research and Development for Science and Technology in Information Age : A. R. Bahaman
 5. Tanggapan Pengamal Sains Terhadap Formulasi dan Perlaksanaan Dasar Sains dan Teknologi Negara : Baharudin b. Yatim
 6. Sedikit Ulasan Tentang Dasar Sains dan Teknologi Malaysia : Mohd Hazim Shah
 7. Dasar Sains dan Teknologi Negara: Persoalan Epistemologi : Abdul Latif b. Samian
 8. Ulasan Terhadap Dasar Sains dan Teknologi Negara Kini : Shaharir b. Mohamad Zain
 9. National Science and Technology Policy
 10. Resolusi Seminar Dasar Sains dan Teknologi Negara

.

Jilid 10, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2000

 1. Sukatan Dalam Budaya Melayu Sebelum Abad ke-20 : Abdul Razak bin Salleh
 2. Cerita Jenaka Melayu dan Minda Matematik Pengaryanya : Hanapi bin Dollah & Shaharir bin Mohamad Zain
 3. Falsafah Matematik Ahmad bin Abdul Latif al-Khatib : Abdul Latif bin Samian
 4. Development of Islamic Science and Technology in Malaysia : Baharuddin bin Yatim

.

Jilid 11, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2001

 1. Model Matematik Untuk Pembiayaan Melalui Kaedah Musyarakah Mutanaqisah : Abdul Malek bin Zakaria
 2. Tenaga Dan Kehidupan : Mohd Yusof bin Hj. Othman
 3. Dilema Pendidikan Melayu dan Keperluan Pemodenan : Robiah binti Saidin
 4. Farmasi Islam Cabaran dan Peluang : Zhari bin Ismail
 5. A Reviewing on Balancing Reason and Revelation in Moral Discourse : Khairul Anwar Mastor.

.

Jilid 12, Januari-Disember 2002

(tidak terbit)

.

Jilid 13, Januari-Disember 2003

(tidak terbit)

.

Jilid 14, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2004

 1. Hakikat Bahasa menurut Chomsky dan al-Attas: Satu Tinjauan Perbandingan : Adi Setia bin Mohamad Dom
 2. Some Issues in Science and Technology: Islamic Solutions : Khalijah binti Mohd Salleh
 3. Dialog Peradaban Melayu Dianalisis Menerusi Sebaran Kesusasteraan : Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
 4. Kamiran SPM (Matematik Tambahan) Mengikut Pendekatan MATEMADESA : Shaharir bin Mohamad Zain

.

Jilid 15 (1 & 2), Januari-Disember 2005

 1. Ketidakummian, Kekhayalan dan Teknologi: Kegunaan Ilmu dalam Keinsafan : Ahmad Murad Merican
 2. Trend Penulisan Kritis Semasa: Analisis Isu-Isu Utama Bangsa dan Negara : Awang Sariyan
 3. Epistemologi dan Mantik dalam Tamadun Melayu Terawal : Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
 4. Penilaian Penghayatan Falsafah Matematik dalam Falsafah Pendidikan Matematik Sekolah di Malaysia Sejak Merdeka : Shaharir bin Mohamad Zain
 5. Ralat: Siaran semula makalah Mohammad Alinor b. A. K.: Dialog Peradaban Melayu Dianalisis menerusi Sebaran Kesusasteraan

.

Jilid 16 (1&2), Januari-Disember 2006

 1. Time according to Fakhr al-Din al-Razi : Adi Setia
 2. Pengelasan Ilmu Melayu-Sanskrit : Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
 3. Pembangunan Manusia Melalui Pendekatan Quran dan Sains : Mohd. Arif bin Hj Kasmo
 4. Sumber tenaga alternatif mesra alam: Prospek dan masalah : Mohd Yusof bin Hj Othman
 5. Pendekatan Baru Terhadap Konsep Optimum Barat dan Beberapa Konsep Optimum Baru : Shaharir bin Mohamad Zain

.

Tiada komen

 

----

Nota: Pengunjung yang ingin beri komen dimohon gunakan ejaan yang betul supaya tak mengelirukan pembaca. Untuk makluman, komen yang mengelirukan, tak jelas tujuan dan maklumatnya, atau ‘spam’, tidak akan disiarkan atau akan dipadam. Harap maklum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *