Kemaskini terbaru: April 8, 2014

Kategori

 

 

 • Arkib

 • Hebahkan

 • Langgan berita

 • Ulasan Terkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi (1991-2006)

Oleh Sekretariat ASASI

Di bawah merupakan senarai kandungan Jurnal Kesturi yang diusahakan oleh Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) secara dwitahunan semenjak tahun 1991. Catatan ini diturunkan bagi memudahkan mana-mana pihak yang mahu melakukan rujukan, atau semakan terhadap mana-mana jilid jurnal yang dikehendaki. Sebarang pertanyaan/pembelian jurnal Kesturi bolehlah dirujuk kepada sekretariat ASASI menerusi alamat mel-e: asasi@asasi.my.

 

* Senarai ini telah dikemas kini pada 30 Ogos 2013 *

 

Jilid 1, Bil. 1, Jun 1991

 1. Renungan Ketua Penyunting
 2. Pengenalan Teori Logik al-Farabi : Osman Bakar
 3. Kepintaran Buatan – Falsafah atau Teknologi? : Hairudin Harun
 4. Pendekatan-Pendekatan Baru Dalam Psikologi : Hasan Langgulung
 5. Biotechnology or Sustainable Agriculture? : Nicano Perlas
 6. Beberapa Kritikan Awal Terhadap Premis Ilmu Sains Tabii : Shaharir Mohamad Zain
 7. Teori dan Falsafah Nombor Ikhwan al-Safa : Mat Rofa Ismail
 8. Ulasan Buku: Critique of Evolutionary Theory: A Collection of Essaysdiulas oleh Azizan Baharuddin

.

Jilid 1, Bil. 2, Dis. 1991

 1. Dua Aliran Utama Dalam Falsafah Sains Abad Ke-20 : Mohd Hazim Shah
 2. Islam and The Environment Crisis : Seyyed Hossein Nasr
 3. Islam dan Psikologi : Mohd Haji Yusuf
 4. Meneliti Konsep “Bahasa Ilmu” : Asmah Haji Omar
 5. Reasons for the Non-Increasing Growth of Big Science in the 20th Century
 6. Ulasan Buku: Al-Farabi: Life, Works and Significance : diulas oleh Azizan Baharuddin

.

Jilid 2, Bil. 1, Jun. 1992

 1. The Trouble with the Historical Philosophy of Science : Thomas Kuhn
 2. Pengaruh Budaya ke atas Matematik : Shaharir Mohamad Zain
 3. Pemikiran Falsafah Iqbal dan Kesesuaiannya Masa Kini : Abdul Hadi W.M.
 4. Universiti: Pendukung Tradisi Intelektual : Zaini Ujang

.

Jilid 3 1993 hingga Jilid 5, Bil.1 Jan-Jun 1995

(tidak terbit)

.

Jilid 5, Bil. 2, Disember 1995

 1. Renungan Ketua Penyunting (Ke Arah Menghidupkan Semula Epistemologi Islam)
 2. Beberapa Aspek Falsafah Ilmu: Konsep, Definisi, Pengelasan dan Penggunaan : Osman Bakar
 3. Mencari Ilmu Yang Benar: Pendekatan Kajian Berdasarkan Kata-Kata Kunci Utama : Hashim Musa
 4. The Need for Civilizational Dialogue : Anwar Ibrahim
 5. Ulasan Buku: The Facts of Life: Shattering The Myths of Darwinism : diulas oleh Shaharir Mohamad Zain

 .

Jilid 6, Bil. 1, Jun. 1996

 1. Renungan Ketua Penyunting: (Masalah Kepudaran Minat Terhadap Sains Dan Teknologi) : Osman Bakar
 2. Tomografi Sinaran Positron: Penyingkap Jendela Minda? : Abu Bakar Abdul Majeed
 3. Metaphors of Anatomy as a Reflection of Malay Cultural Belief : Asmah Hj. Omar
 4. Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi : Osman Bakar
 5. Madu Lebah Sebagai Ubat Dalam Amalan Rawatan Penyakit Manusia : Kamaruddin Mohd Yusoff
 6. Science and Colonialism in the Malay Archipelago : Hairudin Harun

.

Jilid 6, Bil. 2, Julai-Dis. 1996

 1. Geografi Manusia: Lakaran Awal Kandungan Mengikut Perspektif Islam : Amriah bt. Buang
 2. Kesepaduan Ilmu Sains: Perspektif Ahli Fizik : Shahidan b. Radiman & Baharudin b. Yatim
 3. The Lowest Limit of the Moon Visibility Criteria with Particular Reference to the Month of Ramadhan : Azlan b. Hashim
 4. Reka Cipta dalam Islam dan Implikasinya ke atas Reka Cipta Manusia : Khalijah bt. Mohd Salleh
 5. Siapakah yang Mahu Falsafah? : Khalid b. Jaafar
 6. Akibat Perkembangan Teknologi Terhadap Sosio-Budaya dan Masyarakat : Ghazali b. Shafiei
 7. Biotechnology – It’s Impact on Science and Society : Teuku Jusof

.

Jilid 7, Bil. 1, Jan-Jun 1997

 1. Status Penerapan Nilai Dalam Sains dan Teknologi khususunya di Malaysia : Wan Ramli Wan Daud
 2. Kedudukan Pengislaman Fizik : Shaharir Mohamad Zain
 3. Peranan Positif Nilai-Nilai Islam Dalam Pembangunan Sains dan Teknologi : Osman Bakar
 4. Beberapa Cerapan Tentang Pola Perkembangan Sains dan Teknologi Masa Kini dan Pengajarannya Kepada Malaysia : Mohd Hamzah Kassim
 5. Peranan Nilai Dalam Kegiatan Kejuruteraan – Antara Nilai Kepenggunaan Dengan Keuntungan : Abang Abdullah Abang Ali & Muhammad Salih Haji Jaafar
 6. Insulting Human Value in Research & Development – Ideals and PracticeThomas Kleeman
 7. Satu Makna Pengislaman Fizik : Haji Badri Muhammad
 8. Konsep Fizik Masa Kini : Zainal Abidin Hassan
 9. Alam Mengikut Satu Kacamata Islam : Khalijah Mohd Salleh
 10. Modern Physics Versus Islam : Torla Haji Hassan
 11. Masalah-Masalah Pokok Di Dalam Pengislaman Fizik : Abdul Latiff Awang, Abdul Aziz Tajuddin & Mohd Suhaimi Jaafar

.

Jilid 7, Bil. 2, Julai-Disember 1997

 1. Kecendekiawan Para Kimiawan Sepanjang Masa : Shaharir bin Mohamad Zain
 2. Trend Pendidikan Kimia Masa Kini : Wan Muhamed bin Wan Muda
 3. Teknologi Kimia: Sejarah Pencapaian Dan Cabaran Masa Kini : Wan Ramli bin Wan Daud
 4. Al-Quran dan Ilmu Kimia : Jariah binti Abdullah
 5. Perspektif Islam Terhadap Termodinamik Kimia : Ibrahim bin Abdullah
 6. Ubat-Ubatan Tradisi Islam dan Farmasi Moden : Zhari bin Ismail

.

Jilid 8, Bil. 1, Jan-Julai 1998

 1. Islamic Education and Human Resource Development in Moslem Countries : Hassan Langgulung
 2. Penghayatan Unsur Matematik Ibtidai dan Matematik Kabur Dalam Beberapa Buah Penceritaan Lisan Melayu : Hanapi bin Dollah
 3. Beyond Information Literacy: A Malaysian Experiment : Tengku Mohd Azzman Shariffadeen
 4. Al-Biruni’s Philosophy of Problem Solving : Abdul Latif bin Samian
 5. Pengertian Ilmu dan Ilmuwan di Alam Melayu Pascabima : Shaharir bin Mohamad Zain
 6. Sorotan Landasan Konsep Optimum Utiliti dan Optimum Pareto : Rohani binti Abd. Rahman

.

Jilid 8, Bil. 2, Julai-Disember 1998

 1. Persoalan-Persoalan Falsafah dan Keilmuan Dalam Biologi Masa Kini : Osman Bakar
 2. Persoalan-Persoalan Etika Dalam Biologi : Azizan bin Baharuddin
 3. Perkembangan Zoologi : Abdul Halim bin Sulaiman, Abdul Aziz bin Hj. Kechil dan Durriyyah Sharifah binti Hj. Hasan Adli
 4. Perkembangan Botani : Amru Nasruhaq, Halijah binti Ibrahim dan Muhammad bin Zakaria

.

Jilid 9, Bil. 1, Januari-Jun 1999

 1. Science and Technology Development in Indonesia : Bacharuddin Jusuf Habibie
 2. Masyarakat Madani dalam Kerangka Teori Masyarakat ‘Umrani: Suatu Anjakan Paradigma : Mahayudin b. Yahaya
 3. Senario Masa Hadapan Sains Sosial dan Kemanusiaan di Malaysia : Ishak b. Shaari et al.
 4. Newton’s Mathematical Problems : Abdul Latif b. Samian
 5. Islamic Science: The Challenge of Cognitive Metamorphosis : Munawar Ahmad Anis

.

Jilid 9 Bil. 2, Julai-Disember 1999

 1. PeMelayuan, PeMalaysiaan dan Pengislaman Ilmu Sains dan Teknologi dalam Konteks Dasar Sains Negara : Wan Ramli b. Wan Daud & Shaharir b. Mohamad Zain
 2. Sains Sebagai Warisan Budaya di Malaysia: Isu dan Masalah : Abu Bakar b. Abdul Majeed
 3. Some Thought on The Civil Approaches to Science and Technology Policy : Hairudin b. Harun
 4. National Capabilities in Research and Development for Science and Technology in Information Age : A. R. Bahaman
 5. Tanggapan Pengamal Sains Terhadap Formulasi dan Perlaksanaan Dasar Sains dan Teknologi Negara : Baharudin b. Yatim
 6. Sedikit Ulasan Tentang Dasar Sains dan Teknologi Malaysia : Mohd Hazim Shah
 7. Dasar Sains dan Teknologi Negara: Persoalan Epistemologi : Abdul Latif b. Samian
 8. Ulasan Terhadap Dasar Sains dan Teknologi Negara Kini : Shaharir b. Mohamad Zain
 9. National Science and Technology Policy
 10. Resolusi Seminar Dasar Sains dan Teknologi Negara

.

Jilid 10, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2000

 1. Sukatan Dalam Budaya Melayu Sebelum Abad ke-20 : Abdul Razak bin Salleh
 2. Cerita Jenaka Melayu dan Minda Matematik Pengaryanya : Hanapi bin Dollah & Shaharir bin Mohamad Zain
 3. Falsafah Matematik Ahmad bin Abdul Latif al-Khatib : Abdul Latif bin Samian
 4. Development of Islamic Science and Technology in Malaysia : Baharuddin bin Yatim

.

Jilid 11, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2001

 1. Model Matematik Untuk Pembiayaan Melalui Kaedah Musyarakah Mutanaqisah : Abdul Malek bin Zakaria
 2. Tenaga Dan Kehidupan : Mohd Yusof bin Hj. Othman
 3. Dilema Pendidikan Melayu dan Keperluan Pemodenan : Robiah binti Saidin
 4. Farmasi Islam Cabaran dan Peluang : Zhari bin Ismail
 5. A Reviewing on Balancing Reason and Revelation in Moral Discourse : Khairul Anwar Mastor.

.

Jilid 12, Januari-Disember 2002

(tidak terbit)

.

Jilid 13, Januari-Disember 2003

(tidak terbit)

.

Jilid 14, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2004

 1. Hakikat Bahasa menurut Chomsky dan al-Attas: Satu Tinjauan Perbandingan : Adi Setia bin Mohamad Dom
 2. Some Issues in Science and Technology: Islamic Solutions : Khalijah binti Mohd Salleh
 3. Dialog Peradaban Melayu Dianalisis Menerusi Sebaran Kesusasteraan : Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
 4. Kamiran SPM (Matematik Tambahan) Mengikut Pendekatan MATEMADESA : Shaharir bin Mohamad Zain

.

Jilid 15 (1 & 2), Januari-Disember 2005

 1. Ketidakummian, Kekhayalan dan Teknologi: Kegunaan Ilmu dalam Keinsafan : Ahmad Murad Merican
 2. Trend Penulisan Kritis Semasa: Analisis Isu-Isu Utama Bangsa dan Negara : Awang Sariyan
 3. Epistemologi dan Mantik dalam Tamadun Melayu Terawal : Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
 4. Penilaian Penghayatan Falsafah Matematik dalam Falsafah Pendidikan Matematik Sekolah di Malaysia Sejak Merdeka : Shaharir bin Mohamad Zain
 5. Ralat: Siaran semula makalah Mohammad Alinor b. A. K.: Dialog Peradaban Melayu Dianalisis menerusi Sebaran Kesusasteraan

.

Jilid 16 (1&2), Januari-Disember 2006

 1. Time according to Fakhr al-Din al-Razi : Adi Setia
 2. Pengelasan Ilmu Melayu-Sanskrit : Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
 3. Pembangunan Manusia Melalui Pendekatan Quran dan Sains : Mohd. Arif bin Hj Kasmo
 4. Sumber tenaga alternatif mesra alam: Prospek dan masalah : Mohd Yusof bin Hj Othman
 5. Pendekatan Baru Terhadap Konsep Optimum Barat dan Beberapa Konsep Optimum Baru : Shaharir bin Mohamad Zain

.

Tiada komen

 

----

Nota: Kami ucapkan terima kasih atas semua komen yang diberikan. Dipohon gunakan ejaan yang betul. Elakkan memberi komen yang menyentuh sensitiviti, mengelirukan, atau yang tidak jelas maksudnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *